U bevindt zich hier:   » Home  » Fotoalbum  » Vogels / Birds  » Vogels Divers
   

Vogels Divers

In dit album plaats ik verschillende soorten vogels zoals, watervogels, weidevogels, tuinvogels etc.

 

totaal 36 afbeeldingen
witte kwikstaart, Motacilla alba
wulp, numenius arquata
rotganzen, ganzen
visdief, Sterna hirundo
rosse grutto
kuifmees, crested tit, Parus cristatus
pauw mannetje
kievit, weidevogel
nandoe, loopvogel
haan, kip
kroonkraanvogel
rietgors
wever
sijs man, sijsje, Carduelis spinus
vuurgoudhaantje, Regulus ignicapilla
sijs, sijsje, Carduelis spinus
bonte vliegenvanger
lepelaar
kemphaan
bijeneter
keep, vinkenfamilie
mannetjes vink, Fringilla coelebs
putter, Carduelis carduelis
kleine karekiet
fazant, hoendervogels, pheasant
groenling, greenfinch, Chloris chloris
lijster, Turdus philomelos
smient, Mareca penelope
kramsvogel, Turdus pilaris
tureluur, weidevogel
wiedevogel, grutto
bruine kiekendief
baardmannetjes
scholekster
avocet, kluut
ekster, magpie